krediet garantiefonds suriname

Over ons

De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten, is opgericht op d.d. 11 Juli 2014 conform de statuten. Na goedkeuring van de statuten zijn deze gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname d.d. vrijdag 22 augustus 2014 No. 67.

Het Garantiefonds staat onder toezicht van een Bestuur dat per ministeriële beschikking is ingesteld op d.d. 10 september 2014 en bestaat uit de volgende personen

  •  Dhr. Sigmund Proeve, Voorzitter;
  • Dhr. Dharmradj Parohi, ondervoorzitter;
  • Mw. Marjorie Renardus-Tajib, lid;
  • Mw. Marion Stekkel-Vroom, Lid.

 

Het Bestuur wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de Beheerder. De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. is aangesteld als de Beheerder van het Garantiefonds.

Onze missie

Ondersteunen van de nationale economische ontwikkeling door creatie van faciliteiten ten behoeve van de financiering van het Midden -en kleinbedrijf met het oog op verruiming van de economische bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het terugdringen van armoede.