KREDIET GARANTIEFONDS SURINAME

Over ons

Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten

Garantiefondsen zijn voor de stimulering en ontwikkeling van met name Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)  een veel gebruikt instrument. Het Garantiefonds staat garant voor dekkingstekorten bij kredietaanvragen die aan alle andere bancaire vereisten voldoen. Hiermede wordt de toegankelijkheid voor ondernemers op de lokale kapitaalmarkt vergroot.

Ontstaansgeschiedenis

 De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten (Garantiefonds) is opgericht op 12 februari 1979. Het doel van het Garantiefonds is het bevorderen van investeringen in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de handel, in het bijzonder voor het klein-, middenbedrijf en startende ondernemingen. Het Garantiefonds streeft haar doel na door het verstrekken van garanties aan de in Suriname werkzame kredietinstellingen, voor de door deze instellingen te verlenen kredietfaciliteiten aan de in Suriname gevestigde en werkzame bedrijven.

Op 11 juli 2014 zijn de statuten gewijzigd en gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname op vrijdag 22 augustus 2014 No. 67.

Bestuur

Het Bestuur heeft onder andere als taken, het toezicht houden op de uit te voeren taken van de Beheerder, het periodiek evalueren van het functioneren van het Garantiefonds in relatie tot haar doelstellingen en het beoordelen van garantieaanvragen.

Het huidig Bestuur is per beschikking van de Minister van Financiën d.d. 31 mei 2018 “La.F. No.3070” benoemd en ziet er als volgt uit:

Bestuursleden                                     Functie                            Voorgedragen door

Dhr. Sigmund Proeve                         Voorzitter                           Staat Suriname

Dhr. Dharmradj Parohi                       Ondervoorzitter                 Staat Suriname

Mw. Marjorie Renardus-Tajib                      Lid                    Suriname Business Forum

Mw. Marion Stekkel-Vroom                         Lid                    Suriname Business Forum

Het Bestuur wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de Beheerder. De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. is aangesteld als de Beheerder van het Garantiefonds.

Onze missie

Duurzaam stimuleren van de economische en sociale ontwikkeling van de KMO-sector, m.u.v. de handel en in grote mate gebaseerd op het nationaal ontwikkelingsplan.

Onze visie

Het Garantiefonds zal zich inzetten om als aanbieder van garantstellingen voor de KMO-sector een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van Suriname te leveren.