Garantie voor midden- en kleinbedrijf

Verruiming economischie bedrijvigheid en werkgelegenheid.